Tag Archives: quảng cáo banner

Bảng giá quảng cáo

Quảng cáo dạng bài viết: -Nội dung: Đăng bài viết PR, giới thiệu dịch vụ trên website http://www.blogdulich.vn – Chi phí : 500.000 đồng / 1 bài viết trên website. Quảng cáo Logo, Banner. – Nội dung: Đặt logo quảng cáo cho các đối tượng cần quảng cáo tại website http://www.blogdulich.vn – Chi phí: Vị trí Kích thước(px) 6 tháng …

Read More »