Tag Archives: trận địa

Trận địa pháo cổ Bạch Dinh – Vũng Tàu

Ở vùng bờ biển gọi là Vũng Tàu, năm ngọn núi là núi Lớn, núi Long Sơn, núi Nhỏ, núi Long Hải, núi Dinh tạo thành một vòng cung ôm ấp trời xanh biển biếc một vùng tuyệt mỹ. Các nhà hàng hải Bồ Ðào Nha trên đường tìm đất mới giao thương buôn bán từ thế kỷ thứ 16 …

Read More »