Home / Tag Archives: Khu di tich Kim Lien – que huong chu tich Ho Chi Minh

Tag Archives: Khu di tich Kim Lien – que huong chu tich Ho Chi Minh

Khu di tích Kim Liên – Nghệ An

Khu di tích Kim Liên là một quần thể các di tích lưu niệm về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích Kim Liên là một trong bốn di tích quan trọng bậc nhất tại Việt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không ...

Read More »